Laktosintolerans

Studie indikerar att opastöriserad mjölk inte botar laktosintolerans

Publicerad: 2014-03-19
Uppdaterad: 2021-12-25

Ett glas mjölk

Opastöriserad mjölk hjälper inte mot laktosintolerans

I tidningen Annals of Family Medicine har man nyligen publicerat en granskad studie där man undersökte ifall opastöriserad mjölk kunde drickas av personer med laktosintolerans. Det finns en del rykten om att opastöriserad mjölk skulle kunna drickas av personer med laktosintolerans utan att ge några symptom och till och med bota laktosintolerans.

Studien gjordes för att se ifall det fanns någon sanning i påståendet.

I studien använde man sig av 16 st vuxna människor med laktosintolerans. De satte diagnosen laktosintolerans genom ett utandningstest (H2 utandningstest), då man mäter H2 nivåerna i utandningen efter att försökspersonen druckit vanlig mjölk. Ifall försökspersonen har laktosintolerans blir det förhöjda nivåer eftersom laktosen inte brutits ner.

Försökspersonerna delades in i grupper som fick 3 olika typer av dryck vid 3 tillfällen:

  1. opastöriserad mjölk
  2. soja mjölk
  3. pastöriserad mjölk

Grupperna fick göra utandningsprov för att se ifall laktosen brutits ner och fick rapportera in vilka symptom de upplevde.

Resultatet av studien visade att det var ingen skillnad i utandningsprovet och inte heller i graden av symptom mellan opastöriserad och pastöriserad mjölk. Med andra ord kunde opastöriserad mjölk inte mildra eller bota laktosintolerans.

Referenser

Uppdateringar

  • 2021-12-25, Uppdaterade den brutna länken till Livsmedelsverkets information om opastöriserad mjölk