Glutenintolerans

Risker vid obehandlad glutenintolerans

Notera uppdateringsdatum för denna sidan. Normalt sett uppdaterar vi inte alla sidor fastän nyare kunskap har kommit. Vänliga hälsningar redaktionen på Matintolerans Magazin

Publicerad: 2013-02-08
Uppdaterad: 2015-05-04

Läkare

Obehandlad glutenintolerans ökar risken för cancer

Det finns nya studier som visar ett samband mellan glutenintolerans och cancer. Studierna visar att på barn som inte har fått behandling för glutenintolerans (äta glutenfri kost) har ökad risk för att få andra sjukdomar som i värsta fall cancerformen lymfom. Lymfom är mycket ovanlig sjukdom och i en större svensk studie fick bara 1 av 250 patienter lymfom under 10 års uppföljning. Forskarna tror att ifall man som glutenintolerant äter strikt glutenfritt minskar man riskerna.

Obehandlad glutenintolerans ger ökad risk att dö i förtid

I Sverige har man studerat nästan 50.000 patienter med eller ett förstadium till glutenintolerans och de visade sig ha 30% ökad risk att dö i förtid av t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer. Forskarna tror att det är inflammationerna i tarmen som uppstår när glutenintoleranta äter gluten som ökar risken för de farliga sjukdomarna.

Diabetiker har ökad risk för att få glutenintolerans

Det finns vissa grupper av personer som har ökad risk att få glutenintolerans och det gäller dels personer med autoimmuna sjukdomar och dels personer med nära släktingar som har glutenintolerans.

Personer med autoimmuna sjukdomar är t.ex. insulinberoende diabetiker, vissa former av sköldkörtelsjukdomar, leversjukdomar och ledsjukdomar. Deras immunsystem är redan överaktivt och det kan vara en av orsakerna till att de lättare kan få glutenintolerans.

Glutenintolerans är cirka 10 gånger vanligare hos dem som har diabetes, autoimmun sköldkörtelsjukdom och Sjögrens syndrom.

Personer med nära släktingar, där föräldrar, syskon eller barn, har fått diagnosen glutenintolerans har en ökad risk med 8% att själva ha glutenintolerans.

Benskörhet vanligt vid obehandlad glutenintolerans

Ifall man har en obehandlad glutenintolerans är näringsbrist och undernäring vanligt med brist på B-vitaminer, kalkbrist och även brist på andra näringsämnen. Benskörhet är vanligt hos barn och unga med obehandlad glutenintolerans oavsett om de har milda eller svåra symptom. Ifall de får en tidig diagnos och en helt glutenfri kost återhämtar sig skelettet delvis men även efter de har börjat äta glutenfritt finns en ökad risk för benskörhet.

Problem med mensen vid obehandlad glutenintolerans

Ifall man har obehandlad glutenintolerans kan man få problem med menstruationen. Första mensen kan komma senare än förväntat, utebliven mens blir vanligare och mensen kan upphöra vid en lägre ålder. En del studier visar att kvinnor med obehandlad glutenintolerans har ökad risk att få barn med låg födelsevikt.

Källor

Uppdateringar

  • 2015-05-04, Korrigerande titeln ”..gluteintolerans” till ”…glutenintolerans”