Om

 

Vad finns på Matintolerans Magazin?

Matintolerans Magazin är ett webbmagasin med information om matintoleranser och matallergier.
Källor på alla artiklar är angivna och ifall artiklarna blivit uppdaterade skrivs det under under rubriken ”Uppdaterat” på artikeln.

Vision

Visionen för Matintolerans Magazin är:

Korrekt och tydlig information

Det skall vara enkelt och tydligt var man hittar information och om vilka områden. Informationen skall ha källhänvisningar och kvalitetssäkras.

Opartisk information

Matintolerans Magazin har inte avtal med några livsmedelsproducenter, politiska partier eller andra företag/organisationer som påverkar information som skrivs.

Leta efter botemedel

Matintolerans Magazin läser kontinuerligt forskning kring försök att bota matallergi och matintolerans.

Informationen är kostnadsfri

Artiklarna kostar ingenting.

Kärnvärden

Vi har ett antal kärnvärden:

 • Oberoende informationskälla
 • Kostnadsfri information
 • Stödja personer med matintolerans eller matallergi

Strategier

Matintolerans Magazin har ett antal strategier för att uppfylla visionerna:

 • Artiklar granskas före publicering.
 • Artiklar har källhänvisningar och listor på uppdateringar som görs över tiden.
 • Artiklar baseras på källor av hög kvalité.
 • Kontinuerlig fortbildning och vidareutveckling av skribenter för att öka kunskapsnivå.
 • Bevakning av forskning inom matallergi och matintolerans över hela världen.
 • Inga artiklar kostar pengar, och kommer aldrig att göra det.
 • Artiklar skrivas på enkelt språk så att alla kan ta till sig informationen.
 • Inga samarbeten ingås som kan påverka oberoendet i artiklarna.
 • Frågor ifrån läsare besvaras för att kunna hjälpa och stödja individer med matintolerans och/eller matallergi

Uppdateringar

 • 2011-12-29, Skrev om hela texten för att göra det tydligare vad Matintolerans.se står för och varför den finns
 • 2012-03-07, fyllde på med mina utbildningar inom träning och hälsa
 • 2012-12-06, lade till min boxutbildning, förtydligade rubrikerna, lade texten om vad som finns på Matintolerans.se överst och lade till en bilden med ett hjärta överst
 • 2013-04-08, Lade till texten om att jag är Diplomerad Kostrådgivare
 • 2014-02-08, Skrev om hela texten för att göra det tydligare.
 • 2015-04-30, Lade in information ifrån sidan ”Mål och vision” och tog bort sidan mål och vision. Gjorde även mindre formateringar av texten som fanns sedan tidigare.
 • 2015-09-29, Korrigerade länkar
 • 2016-02-26, Korrigerande namnet eftersom vi bytt ifrån Matintolerans.se till Matintolerans Magazin
 • 2021-07-16, Tog bort inaktiva länkar och förtydligande texten