Nyhet

Nyhet: Avskalat för att öka signal till brusförhållandet

Publicerad: 2023-10-03
Uppdaterad: 2023-10-03

Matintolerans Magazin har funnits på internet i 12 år. Att fylla på med artiklar och små notiser är enkelt, men att uppdatera äldre alster och hålla ordning är desto svårare efterhand som mängden ökar.

För att kunna erbjuda högre kvalitét till dig som läsare, har mängden tillgängliga alster minskats. Istället för att behålla de över 1000 skrivna alsterna ha antalet minimerats till att behålla ett 40-tal av de mest lästa. Det möjliggör återkommande uppdateringar för att fylla på med ny information efterhand som forskningen gör framsteg.

Trevlig läsning önskar redationen!