Författare: Lise-Lotte Thuse

Magister i Informatik (Lunds Universitet), 2,5 års lärarstudier (Högskolan Kristianstad) och fristående kurser inom Medicin, Näringslära och Teknik bland annat: Högskola/Universitet Kursnamn Högskolepoäng Göteborgs Universitet Antibiotikaresistensens problematik 3 Högskolan Dalarna Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi 15 Jönköpings Universitet Gerontologi, grundkurs 7,5 Luleå Tekniska Universitet Arbetsmiljö och stress 7,5 Uppsala Universitet Medicinsk fysik 8 Uppsala Universitet Grundläggande medicinsk genetik 4,5 Högskolan Kristianstad Näringslärans grunder 7,5 Högskolan Kristianstad Matallergi och intolerans 7,5 Högskolan Kristianstad Näringsfysiologi 7,5 Umeå Universitet Kost vid graviditet och amning 7,5 Umeå Universitet Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer 7,5
View More