Matallergi, Populärvetenskapliga artiklar

Är citrusallergi sällsynt i Sverige och Europa?

Publicerad: 2018-11-13
Uppdaterad: 2021-12-25

Apelsiner

Sällsynt eller syns sällan?

Citrusallergi förknippas ofta med korsallergi då en person har allergi mot pollen och andra växtligheter. I Europa påträffar man inte citrusallergiker så ofta inom sjukvården och det finns sparsamt med forskning kring citrusallergi ​1​. Citrusallergi ses ofta hos personer med astma och andra respiratoriska sjukdomar, där citrus kan framkalla en reaktion. I en studie utförd i England där 67 barn deltog rapporterade 15% att de fick reaktioner ifrån apelsiner ​2​. Vilken typ av reaktioner som kan mätas är varierande beroende på vilka studier man läser med allt ifrån anafylaktisk chock till kräkningar, diarré, illamående (adverse food reactions) och slutligen beteende störningar hos barn ​2​.

Att få fram statistik ifrån Sverige har varit svårt då det forskas mindre på citrusallergi än till exempel jordnötsallergi eller mjölkallergi.

Frågan man kan ställa sig är om citrusallergi är sällsynt i Sverige eller om den sällan syns inom vården för att symptomen förklaras med någon annan sjukdom eller tillstånd.

Referenser

  1. 1.
    Iorio R, Del D, Calamelli E, et al. Citrus allergy from pollen to clinical symptoms. PLoS One. 2013;8(1):e53680.
  2. 2.
    Evaluation of a multiple food specific IgE antibody test compared to parental perception, allergy skin tests and RAST. Wiley. Published November 13, 2018. Accessed November 13, 2018. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2222.1991.tb03196.x

Uppdateringar

  • 2021-12-25, Förtydligade text och innehåll.