Äggallergi, Majsallergi, Matallergi, Matintolerans, Mjölkallergi, Nötallergi, Populärvetenskapliga artiklar, Sojaallergi

Vad är skillnaden mellan IgE allergitester och IgG allergitester?

Publicerad: 2018-10-29
Uppdaterad: 2023-10-03

Blodprov

Vad är IgE och vad är IgG?

IgE och IgG är molekyler som kallas för immunglobuliner. Immunglobuliner ingår i våra antikroppar som finns i vår blodplasma och som kan transporteras ut i våra vävnader. I vår blodplasma finns det fem olika klasser av immunglobuliner med olika funktioner 1:

 1. IgE
  • Förkortningen för immunglobulin E
  • Bildas vid allergiska reaktioner 1
  • Används för att diagnosticera olika typer av allergi såsom matallergi, pollenallergi, etc 2 3.
 2. IgG
  • Förkortningen för immunglobulin G
  • Minns vilka bakterier vi utsatts för tidigare 4
  • Vanligaste klassen av immunglobuliner, i normal blodplasma är cirka 80% av immunglobulinerna av klassen IgG 5
 3. IgA
  • Förkortningen för immunglobulin A
  • Finns i slemhinnan i mag- och tarmkanalen, lungor, bihålor samt i de vätskor som olika organ producerar såsom saliv, tårar och blod 6 4
  • Används bland annat för att diagnosticera glutenintolerans (celiaki) 7
 4. IgD
  • Förkortningen för immunglobulin D
  • Finns i små mängder i blodplasman i normala fall 8
  • Används bland annat som stöd för att diagnosticera immunförsvars sjukdomar såsom lymfom (lymfkörtelcancer) 8
 5. IgM
  • Förkortningen för immunglobulin M
  • Första immunglobulinet som bildas när kroppen kommer i kontakt med ett nytt virus eller bakterie 4
  • IgM avlöses sedan av IgE som hanterar reaktionen på längre sikt 4

Varför gör man allergitester med IgE?

När man startar en allergiutredning kan man sjukvården välja mellan ett par olika sätt att utreda en allergi. De vanligaste är 3:

  • Blodprov (IgE)
   • Man mäter halten av IgE i blodprovet mot de ämnen man misstänker du har allergi mot
  • Pricktest
   • Man gör en liten rispa i huden och tillför en lösning med det allergiframkallande ämnet man vill testa
   • Om du blir svullen, röd och börjar klia då kan det vara en allergi
  • Lapptest
   • Om du har eksem och man misstänker kontaktallergi då kanske man väljer lapptest
   • Då läggs en liten mängd utav ämnet på huden och täcks av tejp
   • Om du får en rodnad kan det tyda på allergi mot ämnet
  • Födoämnesprovokation
   • Om man misstänker matallergi då kan man prova att undgå att äta livsmedlet en tid
   • Sedan under övervakning av sjukvården får du äta små mängder för att se om det ger en reaktion
   • Om du inte reagerar ökas dosen gradvis

Anledning till att man väljer att testa för IgE är att man har via forskning fastställt att det bildas vid allergi. När kroppen har en allergisk reaktion bildas IgE och sparas i kroppen 1,2. Därför använder man den typen av tester bland annat vid misstänkt matallergi.

Varför erbjuds matallergitester med IgG?

Inom Svenska sjukvården erbjuds inte matallergitester eller matintolerans tester med hjälp av diagnos via IgG halter i blodet. Anledning är att man inom forskningen inte har kunnat fastställa att vissa nivåer av IgG innebär att personen har matallergi eller matintolerans gentemot ett visst ämne 9. Man kan mäta att en person har en viss andel IgG i blodet, och det är naturligt då IgG är den vanligaste formen av immunglobulin som finns i blodplasman, men man har inte funnit i forskningen att förhöjda nivåer innebär någon form av fördröjd matallergi eller fördröjd matintolerans 10.

Det finns företag som via nätet erbjuder matallergitester och/eller matintoleranstester som baseras på IgG halter men tyvärr finns det inga bevis för att resultatet som de kommer fram till stämmer.

1.
National Encyclopedin – Immunglobuliner. National Encyclopedin. https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/immunglobuliner. Published October 29, 2018. Accessed October 29, 2018.
2.
Aleris. Pollerallergi. https://www.aleris.se/Vi-erbjuder/Sjukvard/Barnsjukvard/Astma-och-allergi-barn/Allergier/Pollenallergi/. Published October 29, 2018. Accessed October 29, 2018.
3.
Allergiutredning – 1177 Vårdguiden – sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster . 1177. https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Allergiutredning/?ar=True#section-3. Published June 20, 2017. Accessed October 29, 2018.
4.
What Is an Immunoglobulin Test? WebMD. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/immunoglobulin-test#1. Published October 29, 2018. Accessed October 29, 2018.
5.
Mayo Clinic. Test ID: IGG  . https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8160. Published October 29, 2018. Accessed October 29, 2018.
6.
Sen D, Sarin G. Immunoglobulin concentrations in human tears in ocular diseases. Br J Ophthalmol. 1979;63(5):297-300. [PubMed]
7.
Mayo Clinic. Test ID: IGA . https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8157. Published October 29, 2018. Accessed October 29, 2018.
8.
Mayo Clinic. Test ID: IGD    . https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/9272. Published October 29, 2018. Accessed October 29, 2018.
9.
Kelso J. Unproven Diagnostic Tests for Adverse Reactions to Foods. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018;6(2):362-365. [PubMed]
10.
Stapel S, Asero R, Ballmer-Weber B, et al. Testing for IgG4 against foods is not recommended as a diagnostic tool: EAACI Task Force Report. Allergy. 2008;63(7):793-796. [PubMed]