Pollenallergi

Vad är pollenallergi, säsongsbunden hösnuva och allergisk rinit?

Publicerad: 2021-04-04
Uppdaterad: 2023-10-03

Björkträd
Fotograf Eva Elijas, Pexels

Vad är pollenallergi?

Pollenallergi är en allergisk sjukdom som kan orsaka säsongsbunden hösnuva och astma. Det innebär att beroende på vart man bor i Sverige och vilken typ av pollen man är allergisk mot kan man vid vissa tidpunkter på året få symptom antingen ifrån näsa, ögon och eller hals. Några av de vanligaste pollensorter som både barn och vuxna har allergi mot är björk-, al-, hassel-, timotej- och gråbopollen. 1

Vad är hösnuva?

Hösnuva är en av de vanligaste allergiska sjukdomarna och man räknar med att ungefär 20% av Sveriges befolkning är drabbad. De vanligaste symptomen när man har hösnuva är ​2​:

 • rinnande snuva (allergisk rinit)
 • nästäppa
 • nysningar
 • svullna ögon
 • kliande ögon
 • tårar som rinner

Vad är allergisk rinit?

Rinit betyder att en inflammation uppstått i näsans slemhinna. Slemhinnan har bland annat som funktion att fånga upp större partiklar (> 20 μm) så att de inte följer med ned till lungorna. Partiklarna transporteras bakåt ned mot svalget och sväljs sedan. Under pollensäsongen fastnar pollen i slemhinnan och symptom kommer nästan omedelbart hos en person med pollenallergi i form av nysningar, klåda, nästäppa och rinnsnuva. En stor del av anledningen till att en pollenallergiker får rinitsymptom är att histamin frisätts ifrån inflammatoriska celler i nästans slemhinna. Histamin påverkar näsans nerver och som ger klåda och nysningar. Histamin påverkar också körtlarna i näsan som ger rinnsnuva. Även blodkärlen i näsan påverkas av histamin som ger nästäppa respektive rinnsnuva beroende på vilken typ av blodkärl det är. Näsan blir även känslig för andra ämnen som kan framkalla allergisk reaktion och irriterande ämnen. ​1​

 1. 1.
  Hedlin G, Larsson K, eds. Allergi Och Astma. Vol 3. Studentlitteratur; 2009.
 2. 2.
  Hösnuva. Nationalencyclopedin. Accessed April 4, 2021. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hösnuva