Laktosintolerans, Matallergi, Mjölkallergi, Populärvetenskapliga artiklar

Vad är mjölksocker (laktos), mjölksyra och mjölksyrabildande bakterier?

Publicerad: 2016-09-15
Uppdaterad: 2023-10-03

Tabletter

Orden innehåller mjölk men behöver inte ha med mjölk att göra

Om man själv har eller närstående har mjölkallergi eller laktosintolerans behöver man kunna läsa på livsmedelsförpackningar, fråga serveringspersonal, skolmatspersonal, kockar med flera om vad maten innehåller. Då kan det kännas förvirrande med begrepp som innehåller ordet mjölk men som nödvändigtvis inte behöver ge problem för en person med mjölkallergi eller laktosintolerans.

Mjölksocker är ett annat namn för laktos, som är en kolhydrat

Kolhydrater är ett samlingsnamn för olika typer av socker, stärkelse och kostfiber. De består av enkla sockerarter som sitter ihop i olika långa kedjor (på mikroskopisk nivå). En utav de vanligaste enkla sockerarterna heter glukos och en annan galaktos, om de två kopplas ihop bildar de laktos. Laktos är alltså två enkla sockerarter som sitter ihop med andra ord en kolhydrat (Johansson U., 2007, s. 75). När människan äter något som innehåller laktos behöver kroppen spjälka den, det vill säga dela upp de två sockerarterna till glukos och galaktos igen. För att lyckas med det behövs ett enzym som heter laktas, och hos personer som har för lite laktas blir det olika symptom. De som har för lite laktas kallas laktosintoleranta. Personer med laktosintolerans behöver undvika livsmedel med laktos i men mjölkallergiker tål laktos om det inte finns rester utav mjölkprotein iblandat. I till exempel medicin kan det finnas laktos och om det inte finns rester utav mjölkprotein då bör det vara ok för mjölkallergiker att äta den medicinen.

Mjölksyrabakterier är vänliga bakterier

Mjölksyrabakterier finns naturligt i syrade mjölkprodukter såsom fil och yoghurt. Mjölksyrabakterier finns även naturligt i andra livsmedel som inte har med mjölk att göra såsom syrade grönsaker. Man forskar intensivt kring vilka bakteriestammar som ger bäst effekt och som kan vara lämpliga att äta. Det finns ett stort utbud bland olika fabrikat. Personer med laktosintolerans och mjölkallergi kan äta livsmedel med naturliga mjölksyrabakterier såsom syrade grönsaker eller mjölksyrabakterie tabletter så länge de inte har använts mjölk av någon orsak vid produktionen. Det är en god idé att läsa igenom förpackningen noggrant.

Mjölksyra är en organisk syra

Mjölksyra bildas naturligt i människokroppen i musklerna arbetar hårt. Det är en biprodukt vid en kemisk reaktion som händer inuti musklerna då de producerar energi för att musklerna skall dra ihop sig. Mjölksyra finns även naturligt i många livsmedel. När det finns mjölksyra tillsats i livsmedel har de vanligtvis producerats genom jäsning av kolhydrater med mjölksyrabakterier eller syntetiskt (Livsmedelsverket, 2016-09-15). Mjölksyra innehåller inte laktos eller mjölkprotein då det är en syra och inte en kolhydrat eller proteinsort. Vid produktionen av mjölksyra bör det normalt sett inte förekomma mjölkprotein eller laktos. Alla livsmedel som kan innehålla spår utav mjölk eller laktos behöver märkas med ”kan innehålla spår utav..”.

Referenser

  • Johansson U. 2007. Näring och hälsa rev. 2. Lund: Studentlitteratur
  • Livsmedelsverket, hämtat 2016-09-15