Glutenintolerans, Populärvetenskapliga artiklar

Behövs kosttillskott vid glutenintolerans (celiaki)?

Publicerad: 2019-09-13
Uppdaterad: 2021-12-27

Tabletter
Olika typer av tabletter och kapslar

I dagsläget finns inga nationella riktlinjer som gäller för hela svenska sjukvården som säger att man måste ta kosttillskott när man har glutenintolerans (celiaki). Men det finns nationella riktlinjer framtagna av Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) som varje vårdregion kan välja att använda, och de säger att man bör använda kosttillskott vid glutenintolerans.

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) tog i 2013 fram nationella riktlinjer baserade på dåvarande forskning kring glutenintolerans. Riktlinjerna säger bland annat följande:

”Den glutenfria kosten behöver kompletteras med ett dagligt tillskott av kostfiber samt B-vitaminer”

Och dessutom:

”Vuxna med celiaki och tecken på depression bör pröva regelbundet tillskott av en balanserad kombination av folsyra, vitamin B-6 och vitamin B-12.”

Svensk Gastroenterologisk Förening, nationella riktlinjer ifrån 2013

Varför rekommenderas kosttillskott till personer med glutenintolerans?

Rekommendationerna är baserade på forskning som har bland annat utförts i Sverige på personer med glutenintolerans. I en svensk studie fann man att vuxna med diagnosen glutenintolerans hade lågt intag av kostfibrer, vitamin B3, folsyra, vitamin B12, kalcium, fosfat och zink jämfört med en kontrollgrupp (som inte hade glutenintolerans) med samma energiintag. I en annan svensk studie såg man att hälften av de i studien (alla i studien hade glutenintolerans) hade tecken på låga nivåer av B-vitaminer.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2036.2002.01283.x

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3402/fnr.v45i0.1795

Vad säger forskningen efter 2013 om kosttillskott vid glutenintolerans?

Om man söker bland forskning kring vitaminer och glutenintolerans som publicerats efter 2013 finner man bland annat en studie ifrån Brasilien där de fann låga nivåer av folat hos personer med glutenintolerans.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4617727/

 Hur vet man om man har för låga nivåer av folsyra, B-vitaminer, kalcium, fosfat eller zink?

Första steget är att kontakta sin läkare och se om det finns möjligheter till provtagning via vården för många utav värdena kan testas på enkelt vis via blodprov. Om det inte finns möjligheter via den offentliga vården så kan man köpa blodprover själv via företag såsom Werlabs eller Blodkollen.

Värden som kan testas genom blodprov är bland annat:

Uppdateringar

  • 2021-12-27, Uppdaterade länken till de nationella riktlinjerna ifrån Svensk Gastroenterologisk Förening ifrån 2013 och förtydligade rubriken