Matallergi, Mjölkallergi

Tål mjölkallergiker upphettad mjölk? – del 1

Notera uppdateringsdatum för denna sidan. Normalt sett uppdaterar vi inte alla sidor fastän nyare kunskap har kommit. Vänliga hälsningar redaktionen på Matintolerans Magazin

Publicerad: 2017-05-30
Uppdaterad: 2017-05-30

 Inom internationell forskning undersöker man hur man kan introducera upphettad mjölk till mjölkallergiker

Inom forskningen i bland annat Spanien och USA undersöker man hur man på ett säkert sätt kan introducera uppvärmd mjölk till mjölkallergiker 1 2 . De patienter som valdes ut för studierna fick genomgå ett antal olika tester för att säkerställa att de hade mjölkallergi. I en del studier gjordes pricktester och i andra både pricktester, orala-tester, sjukdomshistorik och blind-tester. Studierna genomfördes av sjukhuspersonal som hade personal i beredskap om några allvarliga reaktioner skulle uppstå såsom anafylaktisk chock (allvarligt tillstånd som ger andnöd, kliande ögon, hudutslag med mera 3 ) 1 2 .

Vad försöker man uppnå?

Man har i tidigare studier sett att en andel av mjölkallergiker kan tåla upphettad mjölk om det införs stegvis (36%-92% 2 ), nackdelen med de tidigare studierna har varit att de har utförts på varierande vis på olika temperaturer och i olika längd. Man försöker hitta hur mjölken behöver prepareras, i vilka mängder man kan ge den till mjölkallergiker och hur ofta för att det skall ge en positiv långtidseffekt. Att mjölkallergiker kan dricka den upphettade mjölken utan reaktioner. En anledning till att det är svårt att göra ett sådant protokoll, med beskrivning på hur man på ett säkert vis går till väga, är att man inte vet exakt varför mjölken inte skapar en reaktion efter upphettning och hur den allergiska reaktionen fungerar 2 .

Inget att försöka på egen hand om man får anafylaktisk chock

Vi vill påpeka att studierna som gjorts utförs tillsammans med sjukhuspersonal som övervakar om något skulle inträffa och vi rekommenderar inte att man försöker inta upphettad mjölk på egen hand om man får allvarliga reaktioner på mjölk (anafylaktisk chock).

1.
Bloom K, Huang F, Bencharitiwong R, m.fl. Effect of heat treatment on milk and egg proteins allergenicity. Pediatr Allergy Immunol. 2014;25(8):740-746. [PubMed]
2.
Perezábad L, Reche M, Valbuena T, López-Fandiño R, Molina E, López-Expósito I. Oral Food Desensitization in Children With IgE-Mediated Cow’s Milk Allergy: Immunological Changes Underlying Desensitization. Allergy Asthma Immunol Res. 2017;9(1):35-42. [PubMed]
3.
Allergisk chock – anafylaxi – 1177 Vårdguiden – sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster . Anafylaxi. https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Allergisk-chock/. Åtkomstdatum maj 30, 2017.