Glutenintolerans, Matintolerans, Nyhet

Nyhet: Finns det en koppling mellan glutenintolerans och psoriasis?

Notera uppdateringsdatum för denna sidan. Normalt sett uppdaterar vi inte alla sidor fastän nyare kunskap har kommit. Vänliga hälsningar redaktionen på Matintolerans Magazin

Publicerad: 2016-11-30
Uppdaterad: 2016-11-30

Psoriasisförbundet
Psoriasisförbundet logotyp

Psoriasis kan bli bättre vid glutenfri kost för glutenintoleranta

Forskningen visar inte ett entydigt samband mellan psoriasis och glutenintolerans. Man har dock kunnat se att personer med psoriasis som fått diagnosen glutenintolerans kan bli bättre i huden då de slutar äta gluten.

Läs mer om forskningen kring psoriasis och gluten hos Psoriasisförbundet…

Psoriasis är en systemsjukdom som kan påverka hela kroppen

Psoriasis påverkar huden via kraftig nybildning utav hudceller, som samlas i torra rodnande fläckar på hud och hårbotten. Sjukdomen går i skov och varierar kraftigt i intensitet ifrån individ till individ. I dagsläget finns ingen behandling för att bota psoriasis utan enbart hjälpmedel för att lindra besvär. Sjukdomen är ärftlig men kan även bryta ut efter infektioner eller livskriser.

Leder kan även påverkas via psoriasisartrit som är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, rörelsehinder och ofta trötthet. Nästan 40% utav de med psoriasis drabbas även utav psoriasisartrit.

Läs mer om psoriasis hos Psoriasisförbundet…