Glutenintolerans

Glutenfri innehåller små mängder gluten

Publicerad: 2014-06-17
Uppdaterad: 2021-12-24

vortbrod

Glutenfri betyder inte mer än 20 mg gluten per kilo

När livsmedel märks med glutenfri betyder det inte att livsmedlet inte innehåller gluten utan det betyder att det finns mindre än 20 mg gluten per kilo (20 ppm). Den gränsen har man satt inom EU för att de flesta människor med glutenintolerans inte reagerar på så små mängder gluten. Exempel på livsmedel som skulle kunna märkas med glutenfritt är majs, ris, hirs, vetestärkelse och special havre. Special havre är havre som odlats, skördats och processats separat ifrån sädesslag som innehåller gluten ​1​.

Gränsvärdena finns i EU-förordning 828/2014 och företag som säljer livsmedel i Sverige måste följa riktlinjerna och märka sina livsmedel korrekt ​2​.

Mycket låg glutenhalt betyder inte mer än 100 mg per kilo

När det står mycket låg glutenhalt på ett livsmedel kan livsmedlet innehålla upp till 5 gånger mer gluten än ett livsmedel som är märkt glutenfri. Exempel på livsmedlet som skulle kunna märkas med mycket låg glutenhalt är special havre och vetestärkelse ​1​.

För alla som är känsliga för små mängder gluten eller som nyligen fått diagnosen celiaki, kan det vara viktigt att känna till skillnaderna i märkningen.

Referenser

  1. 1.
  2. 2.
    (EU) nr 828/2014. EUR Lex. Published June 30, 2014. Accessed December 24, 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1566997906828&uri=CELEX:32014R0828

Uppdateringar

  • 2021-12-24, Lade till referenser till EU-förordningen som styr märkningen och förtydligade texten.