Glutenintolerans, Populärvetenskapliga artiklar

Vad är NCGS (Non-Celiac Gluten Sensitivity)?

Notera uppdateringsdatum för denna sidan. Normalt sett uppdaterar vi inte alla sidor fastän nyare kunskap har kommit. Vänliga hälsningar redaktionen på Matintolerans Magazin

Publicerad: 2013-12-24
Uppdaterad: 2020-12-19

Läkare

Vad betyder NCGS?

NCGS står för Non-Celiac Gluten Sensitivity, och det betyder att en person som inte har celiaki d.vs. glutenintolerans som ändå får en reaktion när de äter gluten. En person med NCGS kan få liknande symptom som en person med celiaki som t.ex.:

 • svullen mage
 • gaser
 • diarré
 • magsmärtor
 • förstoppning
 • huvudvärk
 • svårt att koncentrera sig

NCGS är en ”ny diagnos”

Det är först de senaste åren som man har börjat se det som en diagnos och det diskuteras fortfarande ifall det är en ”gilitig” diagnos eller inte. Det finns en del forskning inom området men mycket kvarstår. Det finns forskare som säger att man inte kan kalla det en giltig diagnos eftersom det är svårt att ställa diagnosen, och patienterna kanske påverkas av annat än gluten. Sedan finns det forskare som anser att ytterligare forskning behövs för att kunna utreda hur det påverkar patienterna och göra diagnosen mer tydlig.

 

Uppdateringar

 • Lade till ”Non-coeliac gluten sensitivity […]” som källa, 2014-01-11

Källor

 • Beth Israel Deconess Medical Center
 • Celiaki förbundet
 • Is Gluten a Cause of Gastrointestinal Symptoms in People
  Without Celiac Disease?, Curr Allergy Asthma Rep (2013) 13:631–638, Springer Link
 • Non-coeliac gluten sensitivity: an emerging syndrome with many unsettled issues, Umberto Volta, Giacomo Caio, Francesco Tovoli, Roberto De Giorgio, Department of Medical and Surgical Sciences, Sant’Orsola-Malpighi Hospital, University of Bologna, Bologna, Italy