Matallergi

Studie indikerar att Silicea mag-tarm gel lindrar magproblem

Publicerad: 2012-04-30
Uppdaterad: 2021-12-26

Silicea mag-tarm gel

Silicea mag-tarm gel är en medicinteknisk produkt

Silicea gel tillverkas för flera olika ändamål och Silicea mag-tarm är en medicinteknisk produkt som enbart innehåller kiselgel. Kiselgelen binder gaser och substanser mage- och tarm samt skyddar slemhinnor, enligt tillverkaren ​1​.

En vetenskaplig publicerad, granskad, öppen, pilot studie undersökte effekten på 90 patienter med magproblem då de intog Silicea gel dagligen i 6 veckor. Patienterna hade olika former av magrelaterade problem eller magsjukdomar sedan flera år som till exempel IBS, GERD (magsaftsreflux), dyspepsi (utan magsår), förstoppning, diarré, magkramper m.m ​2​.

Studien visade mätbara förbättringar för patienter med IBS, GERD, och diarré utan kramper. Studien var finansierad av samma företag som tillverkar Silicea gel och det kan inte uteslutas att beroende förhållandet kan ha påverkat utfallet av studien. En brist i studien var att den var öppen och därmed finns det risk att placebo effekten kan ha påverkat det positiva utfallet, och som författarna till studien själva påpekar behövs studier som är slutna.

Silicea mag-tarm gel finns på Apotek och hälsokostbutiker

Silicea mag-tarm gel kan köpas på Apotek och i hälsokostbutiker. Doseringen framgår av förpackningen.

Referenser

  1. 1.
    Förebygg magproblem. Silicea. Accessed December 26, 2021. https://silicea.se/project/silicea-mag-tarm/
  2. 2.
    Uehleke B, Ortiz M, Stange R. Silicea Gastrointestinal Gel Improves Gastrointestinal Disorders: A Non-Controlled, Pilot Clinical Study. Gastroenterology Research and Practice. Published online 2012:1-6. doi:10.1155/2012/750750

Uppdateringar

  • 2021-12-26, Uppdaterade hela artikeln så att innehållet var aktuellt och lade till den vetenskapliga studien