Matallergi, Matintolerans

Var kan man hitta magspecialister?

Notera uppdateringsdatum för denna sidan. Normalt sett uppdaterar vi inte alla sidor fastän nyare kunskap har kommit. Vänliga hälsningar redaktionen på Matintolerans Magazin

Publicerad: 2012-02-28
Uppdaterad: 2021-08-11

Vårdguiden 1177.se
Vårdguiden 1177.se

Första steget, kontakta lokala vårdcentralen

Har man problem med magen som inte är övergående då är vårdcentralen som man tillhör första stället att söka hjälp hos. Magproblem kan ha många olika orsaker och en del av dem kan behöva utredas. Misstänker man själv att magproblemen beror på allergi, matallergi eller matintolerans då kan man nämna det för läkaren man träffar. Läkarna kan om de anser att det är lämpligt göra tester för att se om man har matintolerans eller matallergi. Vanliga tester de tar är blodprover och pricktester. Ett vanlig typ av blodprov heter ImmunoCAP, som finns i flera olika typer, där man testar 650 olika allergiframkallande ämnen för att se om man har allergi mot dem. För att testerna skall kunna ge utslag behöver man ha ätit det man tror att man inte tål de senaste 6 månaderna annars kan inte allergi proverna ge rättvisande resultat.

Finns det alternativ till svenska vården?

Homeopater, akupunktörer och andra inom komplementärmedicin erbjuder botemedel och hjälp för personer med matallergi och matintolerans, men tyvärr finns det få belägg att det hjälper och man löper risken att lägga ut pengar utan resultat. Tidningar har rapporterat om en näringsterapeut i Stockholm som informerat en reporter att hon inte tålde mjölk, gluten, ägg, jäst och havre trots att läkare friskförklarat reportern före besöket hos näringsterapeuten. I Falun hade samma reporter gått till en alternativ medicinsk klinik och fått veta att hennes inre organen var överbelastade, hennes kropps hotades av förgiftning, blodet var infekterat, tarmarna läckte och hennes hjärtfunktion tydde på magnesiumbrist. Personalen på alternativmedicinska kliniken ansåg att födoämnesöverkänslighet sannolikt låg bakom, och det kunde de testa för via blodprover som svenska vården inte tog.

Vad finns det för födoämnes tester?

Inom svenska sjukvården idag tar man bland annat IgE tester för att se om en person har matallergi. Om IgE testen är negativ kan man ändå ha matallergi för de är inte 100% tillförlitliga. Idag finns det möjlighet att som privatperson eller via ett annat företag ta allergitester som mäter IgG istället för IgE värden i blodet. Skillnaden är stor eftersom enbart IgE har erkänt tydliga samband mellan höga värden och matallergi och det har inte IgG.

Ett mindre jämförande test utfördes av en svenska webbtidning som skickade in dubbla blodprov ifrån samma person under olika namn för att jämföra testresultaten.
De skickade in prover via följande företag:

  • Imupro
  • Scandlab (Genova Diagnostics)
  • Cambridge (FoodPrint)
  • US BioTek
  • York

Det skiljde sig mellan företagen dels hur enkelt det var att ta proverna och fram för allt så slutresultatet mellan proverna. US BioTeks test fick samma testsvar på båda proverna som togs ifrån samma person. Imupros testresultat skilde sig åt mellan proverna tagna på samma person men gränsvärden var svåra att utläsa och kan ha orsakat felmarginalen. Resterande företag hade så stor skillnad i testresultaten ifrån samma person att det var helt olika livsmedel som personen påstods reagera på.

Webbtidningen testade om företagen kunde återproducera samma resultat ifrån samma blodprov, och inte om personen hade de matallergier eller matintoleranser som testerna påstod.

Referenser

Uppdateringar

  • 2012-03-07, Lade till informationen om födoämnes tester och artikeln av kostkoll.se
  • 2012-06-16, Lade till bilden med Stockholms Landsting logotyp överst.
  • 2017-01-25, Lade till texten om ”Första steget, kontakta lokala vårdcentralen” och ”Finns det alternativ till svenska vården?”, och listan med referenser.
  • 2021-08-11, Uppdaterade länken till Kostkoll