Intervju: Hotelldirektör för The Three Corners, Egypten, Hurghada

Notera uppdateringsdatum för denna sidan. Normalt sett uppdaterar vi inte alla sidor fastän nyare kunskap har kommit. Vänliga hälsningar redaktionen på Matintolerans Magazin

Uppdaterad: 21 mars, 2014

The Three Corners

Lise-Lotte Thuse och Hans Peter Hasslinger framför poolen på Royal Star Beach Hotel, Hurghada, Egypten

[Eng: Lise-Lotte Thuse & Hans Peter Hasslinger infront of the pool at Royal Star Beach Hotel, Hurghada, Egypt]

Fakta

The Three Corners är en hotellkedja som grundades i Hurghada av den belgiska familjen Lambrecht i 1987. Idag har de 10 hotel runt Röda Havet i El Gouna, Hurghada, Marsa Alam och i Sharm El Sheik. Sedan har de även hotel i Europa i Budapest. De har 3-stjärniga och 4-stjärniga hotel såsom The Three Corners Ocean View hotel i El Gouna med ett komplett gym, Spa och personliga tränare som bara är för vuxna. I Hurghada finns det ett nyöppnat 4-stjärnigt hotel som heter Royal Beach Resort, som ligger vid stranden med en vacker utsikt över Röda Havet.

Intervju med hotelldirektören på Royal Star Beach Resort, Hurghada

Matintolerans.se hade nöjet att få göra en intervju med hotelldirektören för Three Corners, Hans Peter Haslinger, på det nyöppnade hotellet Royal Star Beach Resort i Hurghada.

Intervjun gjordes på engelska, skrevs på engelska, godkändes av Hans och översattes till svenska. Både den svenska och den engelska versionen finns tillgänglig.

Hur kan ni hjälpa gäster som har matintoleranser eller matallergier på Three Corner Hotels?

– Ifall vi vet i förvägen kan vi göra special mat för våra gäster, som t.ex. majsbröd istället för vanligt bröd för personer med gluten intolerans. Vi kan fixa sojamjölk till gäster med laktosintolerans eller mjölkallergi.

– I vår bufé har vi börjat sätta upp skyltar för att markera mat som innehåller jordnötter för att hjälpa gäster med jordnötsallergi.

Kan gäster med matallergi eller matintolerans välja All-Inclusive och vara säkra på att få rätt mat?

– Bara vi vet i förvägen då kan vi fixa något som passar våra gäster. Vi kan fixa special bröd för personer med gluten intolerans och alternativ till mjölken. Ifall gästerna har några andra speciella önskemål kan de ta med sitt eget mjöl och så kan vi använda det i köket så att gästen kan få sin egen special mat.

Kan personalen svara på frågor om vad maten innehåller?

– Kocken kan svara på frågor och ifall det skulle finnas ytterligare frågor kan receptionen alltid hjälpa till med översättningar och hitta svar.

Hur många gäster har ni haft med matintolerans eller matallergi?

– På Rihanna har det varit fler gäster med matallergier, kanske en eller två per månad. På Rihanna har vi 14 handikappanpassade rum. De gästerna har oftare önskemål om specialmat än andra gäster. [The Rihanna är ett Three Corners hotell i El Gouna, som är en liten by utanför Hurghada vid Röda Havet i Egypted, Red. anm.].

Är det möjligt att köpa glutenfritt bröd och laktosfri mjölk i Hurghada?

– I de större butikerna borde det vara möjligt i t.ex. Spinneys eller i Metro. [Spinneys ligger inuti Senzo mall nära Hurghada flygplats, och Metro ligger i Dahar området i Hurghada, Red. anm.].

 

 

 English version of the interview

Facts

The Three Corners is a Hotel Chain that was founded in Hurghada by the Belgian Lambrecht family in 1987. Today they have 10 hotels around the Red Sea in El Gouna, Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh and in Budapest. They have 3-stars and 4-stars hotel like The Three Corners Ocean View in El Gouna with a complete, gym, Spa and Personal Trainers and for adults only. In Hurghada there is the newly opened 4-star Royal Star Beach hotel, located by the beach with a wonderful view of the Red Sea.

Interview with Corporate Director of Operations, Royal Star Beach Resort, Hurghada

Matintolerans.se had the pleasure of making an interview with the Corporate Director of Operations for The Three Corners, Hans Peter Haslinger, at the newly opened hotel Royal Star Beach Resort in Hurghada.

The interview was made in English, written in English, approved by Hans Peter Hasslinger and then translated to Swedish. Both English and Swedish version is available.

How can you help guests that have Food allergies or Food Intolerance at The Three Corner Hotels?

– If we know in advance we can make special food for our guests, like for example maize bread instead of regular bread for people with gluten intolerance. We can arrange soy milk for guests with lactose intolerance or milk allergy.

– In our bufé we have started to put up signs if the food contains peanuts to help guests with peanut allergy.

Can guests with Food Allergy or Food intolerance choose all-inclusive and be sure they can get the right food?

– As long as we know in advance we can arrange something for our guests. We can arrange special bread for people with gluten intolerance and alternatives to milk. If the guest has some other special request they can bring their own flower and we can use that in the kitchen for the guest, so they can get their own food.

Can the personnel answer questions about what is in the food?

The chef can answer questions and if there should be any further questions, the reception can always help with translation and find answers.

How many guests has there been with Food Allergies or Food Intolerances?

– In the Rihanna there has been more guests with Food Allergies, perhaps once or twice a month. In the Rihanna we have 14 rooms for disabled guests. They sometimes have more requests regarding special kinds of food than other guests. [The Rihanna is a Three Corners hotel in El Gouna, a small village outside Hurghada by the Red Sea in Egypt, Ed. rem.].

Is it possible to buy gluten free bread and lactose free milk in Hurghada?

– In the bigger grocery stores it should be possible, for example in Spinneys or in the Metro. [Spinneys is located at the Senzo mall close to Hurghada Airport, and Metro is located in the Dahar area of Hurghada, Ed. rem.].

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.